Witamy na stronie

wiodącego producenta zbiorników magazynowych i procesowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami lub potrzebujesz więcej informacji. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Zobacz więcej

Zbiorniki procesowe

wyposażone w urządzenia dodatkowe (mieszadła, czujniki, pompy dozujące itp.) lub przygotowane do ich montażu.
Zobacz więcej

Instalacje technologiczne

wykonywane przez doświadczonych zgrzewaczy. Realizacje w kraju i za granicą.
Zobacz więcej

Elektroflotacja

Szybka i efektywna metoda oczyszczania ścieków bez dodawania żadnych środków chemicznych do procesu.
Zobacz więcej

Zgłoszenie zbiornika do UDT

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących ( Dz.U. Nr 63, poz. 572 ) §44 ust.1.

  "w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika, eksploatujący powinien przedłożyć dokumentacje odbiorczą zbiornika, zawierającą dokumenty, o których mowa w §43 ust. 5. oraz:
1. opis działania zbiornika, wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami oraz dane dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, (...)
2. plan usytuowania zbiornika umiejscowionego z uwidocznieniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń - dla zbiornika ustawionego w budynku
3. plan usytuowania zbiornika umiejscowionego z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących budynków i urządzeń w odległości 10 m - dla zbiornika ustawionego na zewnątrz budynku
4. protokół badania szczelności wykładziny lub powłoki ochronnej, jeżeli takie badanie jest wymagane w dokumentacji technicznej
5. instrukcję eksploatacji zbiornika jeżeli jest opracowana lub uzupełniona przez eksploatującego
6. Dokumentację o której mowa w ust. 1 eksploatujący dostarcza organowi właściwej jednostki dozoru technicznego w dwóch egzemplarzach."


      Dozór Techniczny rekomenduje jednocześnie wykorzystanie przy zgłoszeniu w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację formularz OPISU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH I BEZCIŚNIENIOWYCH.
IMFITEX Jerzy Jarawka Sp. J.
47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15
tel./fax: + 48 (77) 48 86 524
e-mail: biuro@imfitex.com
Aktualności Newsletter

Newsletter

Podaj adres e-mail aby otrzymywać
wiadomości z naszej strony:
© IMFITEX Jerzy Jarawka sp.j. 2015