Witamy na stronie

wiodącego producenta zbiorników magazynowych i procesowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami lub potrzebujesz więcej informacji. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
Zobacz więcej

Zbiorniki procesowe

wyposażone w urządzenia dodatkowe (mieszadła, czujniki, pompy dozujące itp.) lub przygotowane do ich montażu.
Zobacz więcej

Instalacje technologiczne

wykonywane przez doświadczonych zgrzewaczy. Realizacje w kraju i za granicą.
Zobacz więcej

Elektroflotacja

Szybka i efektywna metoda oczyszczania ścieków bez dodawania żadnych środków chemicznych do procesu.
Zobacz więcej

Urządzenia UNO   Dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z firmą ELGUM wzbogaciliśmy naszą ofertę o stanowiska UNO. Obecnie możemy Państwu zaoferować wykonanie zarówno stanowiska UNO jak i komplesową dostawę zbiorników wraz ze stanowiskiem UNO.

   UNO
to skrót od „urządzenie do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych“ a zgodnie z treścią regulacji (Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych zw. dalej rozporządzeniem UNO.) oznacza zespół wymaganych prawem elementów oraz systemów pozwalających przeprowadzić operację napełniania lub opróżniania zbiornika transportowego np. cysterny samochodowej. Można przyjąć, że w zakresie elementów przez które przepływa produkt podlegający transportowi, granice UNO zawierają się między – kołnierzem instalacji technologicznej np. rurociągu a przyłączem lub włazem cysterny, idąc dalej w uproszczeniach UNO to łącznik między instalacją przesyłową a zbiornikiem transportowym.
  Urządzenia UNO należy zarejestrować w TDT zawsze, jeżeli przesyłany produkt jest niebezpieczny wg ADR/RID (substancje żrące, trujące, palne, wybuchowe, rakotwórcze itp.), lub jeżeli przesyłany produkt jest bezpieczny - tylko wówczas, gdy ciśnienie panujące w urządzeniu NO może przekroczyć 0,5 bar.
   Oferta obejmuje wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem w Transportowym Dozorze Technicznym oraz wykonanie i odbiór stanowiska (firma ELGUM posiada uprawnienia do montażu, modernizacji i naprawy stanowisk UNO).
   Szczegółowe informacje na temat urządzeń UNO znajdują się w załączonej poniżej prezentacji. Zachęcamy również Państwa do kontaktu z przedstawicielami firmy IMFITEX lub ELGUM.
IMFITEX-Urzadzenia__UNO.pdf (2252 kB)
IMFITEX Jerzy Jarawka Sp. J.
47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15
tel./fax: + 48 (77) 48 86 524
e-mail: biuro@imfitex.com
Aktualności Newsletter

Newsletter

Podaj adres e-mail aby otrzymywać
wiadomości z naszej strony:
© IMFITEX Jerzy Jarawka sp.j. 2015