Zbiorniki magazynowe

Zbiorniki magazynowe przeznaczone do przechowywania wody, roztworów soli, kwasów, zasad lub innych mediów agresywnych i żrących:
  • Zbiorniki na media nieagresywne nie wymagające odbioru UDT
  • Zbiorniki na media agresywne, żrące i trujące z grupy 6 i 8 wg klasyfikacji ADR podlegające dozorowi UDT
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X