Wiadomości ogólne

Zbiorniki magazynowe przeznaczone są do przechowywania wody, roztworów soli, kwasów, zasad lub innych mediów agresywnych i żrących.  
W zależności od przyjętych kryteriów wyróżnia się różne podziały zbiorników magazynowych. Poniżej najważniejszy z nich.

Ze względu na rodzaj magazynowanego medium wyróżniamy:

  • Zbiorniki na media nieagresywne
    Nie wymagają odbioru UDT, jednak na Państwa życzenie mogą być z takim dopuszczeniem wykonane.
  • Zbiorniki na media agresywne
    Zbiorniki na media żrące i trujące grupy 6 i 8 wg klasyfikacji ADR podlegają obligatoryjnie dozorowi UDT. Zbiorniki z tej grupy należy zabezpieczyć na wypadek rozszczelnienia poprzez zastosowanie zbiornika wychwytującego, płaszcza z monitoringiem szczelności lub betonowej tacy wychwytującej.

Zbiorniki magazynowe można posadowić zarówno w budynku jak i na wolnym powietrzu (zbiorniki z płaską pokrywą tylko pod wiatą).

Do każdego dostarczonego zbiornika dołączona jest Dokumentacja Techniczna wraz z protokołami odbioru i Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X