Elektroflotacja

Stale rosnące wymagania w zakresie spełnienia wymagań odnośnie jakości wody sprawiają, że firmy produkcyjne poszukują skutecznych i racjonalnych ekonomicznie rozwiązań oczyszczania ścieków. Takim właśnie rozwiązaniem jest elektroflotacja za pomocą technologii Morselt REDBOX, której wyłącznym dytrybutorem na terenie Polski jest firma IMFITEX.
Technologia Morselt REDBOX to prosta i skuteczna metoda wykorzystująca technologię elektroflotacji. Do znjadujących się w reaktorze ścieków doprowadzany jest prąd powodując uwalnianie się tlenu, który wchodzi w reakcję ze znajdującymi się w ściekach zanieczyszczeniami. Utlenione zanieczyszczenia tworzą kłaczki z rozpuszczonymi cząstakmi żelaza lub glinu. Proces wymaga utrzymania stałego pH w zakresie 5 a 9.  

Chcesz sprawdzić czy Redbox może oczyścić Twoje ścieki? Prześlij do nas 5 litrów swoich ścieków, a nasze laboratorium sprawdzi czy Redbox oczyści je tak, aby spełniały normy ochrony środowiska.

   Elektroflotacja jest szybka i efektywna. Redbox nie wymaga dodawania żadnych środków chemicznych do procesu, jak to jest często konieczne w innych systemach oczyszczania ścieków. Wymagana jest jedynie korekta pH.
  
 Redbox znajduje zastosowanie w:
  • przemyśle galwanizerskim
  • przemyśle przetwórstwa metalu
  • fabrykach opakowań
  • przemyśle tekstylnym
  • fabrykach farb
  • zakładach czyszczenia pojemników
  • procesach drukowania i farbowania
powrót
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X